Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • meester Henk - ANTI-PESTEN
  Bezoekers:
 • Samen ben je sterk(er)

  • Wij zorgen voor elkaar. Dus opkomen voor jezelf en voor anderen als dat nodig is. Dat betekent zorg voor jezelf, de ander, de groep en de omgeving.
  • Wij maken gebruik van de kracht van de groep waardoor 1+1 geen 2 maar zelfs 3 of meer kan worden.
  • Wij accepteren, respecteren en waarderen verschillen. Jezelf zijn en uniek zijn zonder dat je anderen in problemen brengt, is belangrijk voor de ontwikkeling van iedereen.
  • Wij zorgen samen voor een goede sfeer waar iedereen zich prettig kan voelen. Gastvrijheid voor nieuwelingen (gasten of instromers) is daarvan een belangrijk onderdeel.
  • Iedereen is zoveel mogelijk gelijkwaardig, dat blijkt uit het respect dat we voor elkaar tonen.
  • Een conflict is geen probleem als we er een winwin-oplossing voor vinden.
  • Niemand is zo knap als wij samen. Wij betekenen iets positiefs voor elkaar.
  • (uit een blog van @peterteriele )
 • tips voor de leerkracht

  praat met het slachtoffer :

  • Laat merken dat je wilt helpen maar doe nog niets!
  • Kijk of je het zelf kunt waarnemen.
  • Ga het gesprek met het gepeste kind buiten de les aan. Bijvoorbeeld na schooltijd of in de pauze. Zo voorkom je dat andere kinderen mee kunnen luisteren en het kind een onveilig gevoel krijgt.
  • Luister naar het kind en stel vragen.
  • Bespreek dan samen met de leerling wat hij/ zij al heeft gedaan om het pesten te stoppen.
  • Bedenk samen de volgende stap: 'wat gaan we er nu samen aan doen?'
  • Doe niets buiten de leerling om: want daar zijn veel leerlingen juist zo bang voor.

   

  Spreek de pester aan:

  • Ga het gesprek met de pester buiten de les aan.
  • Spreek de pester aan en maak hem duidelijk dat hij moet stoppen met het pesten.
  • Maak de pester bewust van het effect van zijn gedrag.
  • Afhankelijk van de ernst van het pesten kan een straf worden uitgedeeld. Contact opnemen met de ouders is één van de mogelijkheden.
 • sociale vaardigheden (TIP)
 • nog meer tips voor .....
 • 5 sporen (beleid)

  Steun bieden aan het kind dat gepest wordt:
  Naar het kind luisteren en zijn probleem serieus nemen.
  Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen.
  Samen met het kind werken aan oplossingen.
  Zonodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining om weerbaar te worden.
  Zorgen voor follow-up gesprekken.

   

  Steun bieden aan het kind dat zelf pest:
  Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent.
  Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen.
  Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden.
  Zorgen dat het kind zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat doen om het pesten te stoppen.
  Stel grenzen en verbind daar consequenties aan.
  Zorgen voor follow-up gesprekken.

   

  De ouders van het gepeste en van het pestende kind steunen:
  Ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen.
  Ouders op de hoogte houden van pestsituaties.
  Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden aangepakt.
  In samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken. Zowel op school als vanuit de thuissituatie.
  Zonodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning.

   

  De middengroep (de rest van de klas) betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem:
  Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij.
  Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen.
  Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen.

   

  De algemene verantwoordelijkheid van de school
  De school zorgt dat de directie, de mentoren en de docenten voldoende informatie hebben over pesten in het algemeen en het aanpakken van pesten in de eigen groep en de eigen school.
  De school neemt stelling tegen het pesten.
  De school brengt huidige situatie rond pestbeleid in kaart (bijvoorbeeld via de quick scan pestbeleid).
  De school werkt aan een goed beleid rond pesten en veiligheid van leerlingen waar de hele school bij betrokken is.

© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls